Het werk van Mattie van der Veen is sterk individueel. Zich losmakend van de kakofonische wereld om zich heen daalt zij neer in de oase van haar schilderijen. Via de mensen, vaak vrouwen en kinderen, die zij uitbeeldt roept Mattie de sfeer op van haar eigen geesteswereld. Een sfeer van stilte, een universum waarin alles zichzelf ordent, omdat het vertrouwen in het hogere groter is dan de menselijke neiging tot maakbaarheid. Dat in dit streven naar harmonie wel degelijk plaats is voor contrasten in kleur, licht en dynamiek wordt direct duidelijk bij het zien van de schilderijen. De tegenstellingen tussen uiterlijk en innerlijk, tussen profaan en sacraal, maken haar werk fascinerend en hoopvol tegelijk. Zelfs het fysieke kan de aandacht niet afleiden van de verstilde zuiverheid waarop Mattie van der Veen zich in haar werken concentreert. (Piet Bogaards, De Twee Pauwen)

Penselen

Mattie van der Veen (Dokkum, 1974) woont en werkt in Friesland, in de beschutting van het karakteristieke landschap van de Fryske Wâlden. Daar heeft ze haar atelier aan huis. En alle rust en ruimte om te werken.

Het werk van Mattie van der Veen is realistisch van aard, maar met een duidelijk herkenbare eigen signatuur en sfeer. Een sterk licht/donkercontrast, intense, verzadigde kleuren en verrassende composities zijn belangrijke karakteristieken van haar schilderijen en pastels.

De focus ligt op de verbeelding van mens en natuur. Inspiratie voor haar schilderijen put ze vaak uit haar directe omgeving. De schoonheid van ogenschijnlijke eenvoud fascineert haar. Zoals de toevallige lichtval op een gezicht en de organische verschijningsvormen van bomen en bloemen.  

Mattie schildert voornamelijk in olieverf en acryl, soms in aquarel. Daarnaast gebruikt ze de pasteltechniek waarmee ze grote en kleurrijke pastels maakt met een kenmerkend handschrift.

Een sterk licht-donkercontrast kenmerkt veel van haar werken. Karakteristiek is ook de intensiteit van kleur, de transparante gelaagdheid en de afwisseling in schilder- en tekenachtige toets. De onderlaag is in meer of mindere mate zichtbaar in het eindresultaat waardoor het werk een spontane, open structuur behoudt. 

Mattie van der Veen is opgeleid aan de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva in Groningen (1998). Haar werk werd tijdens de eindexamententoonstelling opgemerkt en is sindsdien tentoongesteld in gerenommeerde galeries als De Twee Pauwen in Den Haag, Galerie Wildevuur in Hooghalen en voormalig Galerie ZoFier. Ook neemt ze deel aan tentoonstellingen in Museum Møhlmann in Appingedam waaronder de O.R.T. (Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling), het jaarlijkse brede overzicht van hedendaagse realistische en figuratieve kunst in Nederland.

.

In 2007 deed ze mee aan de Internationale Biënnale van Hedendaagse Kunst in Florence, Italië. Een bijzonder project was het werk ‘Amen’ waarmee ze deel nam aan de tentoonstelling ‘Laudate Dominum’ in de Grote of Jacobijner Kerk in Leeuwarden. Dit grote paneel met 49 handenportretten op doek werd aangekocht voor de stilteruimte van een kerk. Verder was haar werk te zien in onder andere het hoofdkantoor van Unilever in Rotterdam, Museum ’t Coopmanshûs in Franeker, Galerie Mebius in Noordhorn, bij de Holland Art Fair in Den Haag en tijdens de Kunstmaand Ameland.

Schilderijen van Mattie zijn in bezit van liefhebbers in Nederland en daarbuiten en opgenomen in collecties van openbare en particuliere verzamelaars. Het werk is opgenomen in diverse catalogi en gepubliceerd in nieuwsbladen en tijdschriften, zoals kunstmagazine Tableau, Vind en Pratique des Arts. Dit Franse vakblad wijdde een artikel aan haar pastels en techniek van pastelleren.

Door haar academische opleiding is zij vaktechnisch en kunsthistorisch breed onderlegd, maar ook ervaren in educatieve projecten en het overbrengen van kennis en passie voor het vak aan leerlingen en cursisten. Jarenlang werkte zij naast haar beeldend kunstenaarschap als kunstrecensent en freelance tekstschrijver voor het Friesch Dagblad. Daarnaast maakte ze illustraties voor diverse projecten. Sinds 2015 maakt zij deel uit van het Friese Tekengenootschap Tsien waar ze zich samen met andere Friese kunstenaars regelmatig bekwaamt in het klassieke tekenen naar model.